Yhdistys

Äimä ry on vertaistukiyhdistys


Äimä ry lähti vuonna 1998 liikkeelle ajatuksesta, että julkisen terveydenhuollon antaman avun rinnalle tarvitaan myös vertaistukitoimintaa. Äimä ry auttaa raskauden aikaista tai synnytyksen jälkeistä masennusta sairastavia ja vauva-ajan psykoosin läpi käyneitä äitejä vertaistuella. Yhdistys myös tiedottaa näistä sairauksista.

Mikä on Äimä ry? Toiminnanjohtaja Laura Piirainen vastaa.

Yhdistys tukee työllään äitien lisäksi vauvoja, puolisoita ja läheisiä. Äimässä toimii palkatun henkilöstön ohella noin 40 koulutettua vapaaehtoistoimijaa eli vertaistukiäitiä ympäri Suomea.

Apua tarvitseville on tarjolla maksutonta vertaistukea monikanavaisesti: vertaistukiryhmien lisäksi voi soittaa vertaistukipuhelimeen, osallistua vertaistuelliseen chatiin tai tavata vertaistukiäitiä kahden kesken. Kaikki tuki on tarkoitettu myös niille, jotka eivät ole yhdistyksen jäseniä.

Äimä ry jakaa tietoa muun muassa terveysalan messuilla ja sen tuottama opas synnytyksenjälkeisestä masennuksesta on käytössä suomalaisneuvoloissa. Yhdistys järjestää vuosittain useita tapahtumia äideille, pariskunnille ja koko perheelle.
Äimä ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. Yhdistys saa tukea Veikkauksen tuotoista.

Kenelle Äimä tarjoaa apua? Äimän toiminnanjohtaja Laura Piirainen vastaa.


Tukea äideiltä äideille
Vertaistuki on keskinäistä apua, tukea ja kokemusten jakoa. Vertaistukija pystyy antamaan toiselle samaltatasolta hyviä käytännön neuvoja. Asioihin saattaa avautua jopa aivan uusianäkökulmia. Kokemustietoa ei voi lukea kirjoista!

Keskustelu muiden vastaavassa tilanteessa olevien ja olleiden äitien kanssa on usein antoisaa. Se voi myös auttaa löytämään käytännön keinoja selviytyä. Tärkeää on jo se, että toinen kuuntelee ja ymmärtää. Sairastuneelle äidille tulee olo kuulluksi tulemisesta. Turha häpeän tunnekin voi hälventyä.

Äimän kautta saatu vertaistuki on ollut monelle äidille tärkein apukeino parantumisessa synnytysmasennuksesta tai vauva-ajan psykoosista. Toisille taas vertaistuki on ollut piste i:n päälle matkalla kohti uutta ja parempaa elämää.

Äimän vertaistukiäidit ovat itse kokeneet raskausajan masennuksen, synnytyksenjälkeisen masennuksen tai vauva-ajan psykoosin. He ovat parantuneet ja toimivat siten myös positiivisina malleina niille, joilla vielä on vaikeaa.

Lisää Äimän antamasta tuesta täältä.

Mikä on vertaistuen ydin?

Äimä mukana 

Hankeyhteistyöt, joissa Äimä on mukana, näkee täältä.

Tarvitsetko tukea?

Tarvitsetko vertaistukea, chatti-kaveria tai haluatko puhua ongelmistasi? Katso tästä eri tukimuotomme:

Tukea tarjolla