Äidit irti synnytysmasennuksesta Äimä ry

Tervetuloa mukaan Äimän

toimintaan

 

Äidit irti synnytysmasennuksesta Äimä ry on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka saa varansa pääosin tukena Veikkauksen tuotoista ja lisäksi muun muassa jäsenmaksuista. Yhdistys antaa vertaistukea raskausajan masennuksesta, synnytysmasennuksesta ja lapsivuodepsykoosista kärsiville äideille ja heidän läheisilleen. Lisäksi Äimä ry tiedottaa näistä sairauksista.

Vertaistuki on todettu tärkeäksi tukikeinoksi ammattiavun rinnalla. Vertaistuki tarjoaa tietoa ja tukea.

Äimä ry ylläpitää vertaistukipuhelinta, järjestää vertaistukiryhmätoimintaa eri puolilla Suomea, pitää chateja ja järjestää tapaamisia yksilöllisen vertaistukiäidin kanssa ympäri Suomea.

Äimä ry järjestää vuosittain lukuisia tapahtumia, joihin voi tulla mukaan, vaikka ei olisi Äimän jäsen:

Perheviikonlopuissa on ohjelmaa koko perheelle ja äideille ja puolisoille erikseen. Lastenhoito on järjestetty.

Parisuhdeviikonlopuissa tai -päivissä äideillä ja heidän puolisoillaan on mahdollisuus keskittyä toisiinsa ja parisuhteen vahvistamiseen.

Vertaistuen päivät ovat pelkästään äideille tarkoitettuja, usein taideterapian keinoin toteutettavia tapahtumia.

Vapaaehtoistyöntekijöistään eli vertaistukiäideistään Äimä ry huolehtii kouluttamalla, työnohjauksella ja rentouttavalla yhteisohjelmalla.

Sen lisäksi Äimä ry tekee tiedotustoimintaa:

  • Äimä ry tiedottaa toiminnastaan jäsenrekisterin kautta uutiskirjeella joka kuukausi (lukuunottamatta heinäkuuta).  Jäsenille lähetetään usein myös muita tiedotteita ajankohtaisista asioista.
  • Välitämme kokemusperäistä tietoa masennuksesta sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille ja ammattilaisille muun muassa osallistumalla erilaisille messuille ja pitämällä luentoja.
  • Jaamme kokemuksiamme äideille esimerkiksi perhekahviloissa ja neuvoloissa.
  • Järjestämme synnytysmassennukseen kekittyviä info-iltoja.
  • Julkaisemme Äimän Käkenä -jäsenlehteä kaksi kertaa vuodessa.
  • Olemme mukana messuilla, vuosittain ainakin Neuvola- ja Kätilöpäivillä.
  • Teemme yhteistyötä tiedotusvälineiden kanssa.
  • Pyrimme edistämään tutkimustoimintaa ja uusien hoitojärjestelmien kehittämistä tukemalla opiskelijoiden tekemiä tutkimuksia.

 

 

 

 

 

Kuva: Emma Huttu

Kuva: Shutterstock