Tietosuojaseloste

Evästeet

Verkkosivustolla käytetään vain verkkosivuston toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä.

Statistiikka

Verkkosivustolla on käytössä statistiikka. Statistiikka ei käytä evästeitä, eikä dataa välitetä kolmannelle osapuolelle, eikä yksittäistä kävijää voi tunnistaa, koska kaikki IP-osoitetiedot on anonymisoitu. Sivuston statistiikka kerää sivuston käytöstä yleisiä tilastotietoja ja on sivuston kehittämisen kannalta välttämätön.

Rekisteriseloste materiaalitilauksista

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä 

Yrityksen nimi Äidit irti synnytysmasennuksesta ÄIMÄ ry

Yhteystiedot:
 Osoite Asemamiehenkatu 4
 Postinumero toimipaikka 00520 Helsinki

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa 

Yrityksen / henkilön nimi Äimä ry
osoite Asemamiehenkatu 4
postinumero toimipaikka 00520 Helsinki
puhelinnumero 040 725 6229
sähköposti toimisto@aima.fi

2. Rekisteröidyt 

Materiaalitilausten toimittamiseen käytettyjä osoite/nimitietoja ei säilytetä rekisterissä, ja ne poistetaan heti postilähetyksen toimituksen jälkeen.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus 

Äimä ry ei kerää henkilötietoja muuten kuin materiaalin toimitusta varten tarvittavat nimi- ja osoitetiedot, jotka poistetaan heti postilähetyksen jälkeen Äimän sivuilta.

Henkilön osoitetietoja ei käsitellä muutoin kuin postin vaatiman tiedon lähetyksen perille saattamiseksi. Tämän jälkeen nämä tiedot poistetaan pysyvästi Äimän sivujen tiedostoista.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot sekä henkilön tilaamat esitteet

Postituksia varten pyydetään seuraavat tiedot

Yhteystiedot 

  • nimi 
  • osoite 
  • sähköposti 
  • puhelinnumero 
  • tiedot tilatuista tuotteista: materiaalitilaustietoihin merkittävä mikä esite sekä kappalemäärä

5. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseentoimisto@aima.fi

Tarkastusoikeus 

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.  

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus 

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.  

Suoramarkkinointikielto 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. 

Poisto-oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.  

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. 

Valitusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti: materiaalitilausten itse täytettävistä nimi- ja osoitetiedot sisältävän verkkolomakkeen kautta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Äimä ry:n ulkopuolelle.  

8. Käsittelyn kesto 

Tietoja pidetään verkkomateriaalitilauskannassa postitusten lähettämiseen asti, jonka jälkeen esitetilaajan tiedot poistetaan.

9. Henkilötietojen käsittelijät 

Äimä ry:n työntekijät käsittelevät postitustietoja.  Tämän jälkeen postitus siirtyy Posti Oy:n kuljetettavaksi, jolloin henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  

11.Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin. 

Tarvitsetko tukea?

Tarvitsetko vertaistukea, chatti-kaveria tai haluatko puhua ongelmistasi? Katso tästä eri tukimuotomme:

Tukea tarjolla