Äidit irti synnytysmasennuksesta Äimä ry

Lapsivuodepsykoosin (äitiyspsykoosi, synnytyksen jälkeinen psykoosi) syyt ovat osin hämärän peitossa

Periaatteessa kuka tahansa synnyttäjä voi sairastua lapsivuodepsykoosiin. Suurin riski on niillä äideillä, jotka sairastavat kaksisuuntaista mielialahäiriötä tai joilla on ollut aiemminkin lapsivuodepsykoosi. Näiden ryhmien sairastumisriski on 50 prosenttia. Myös ne äidit ovat riskiryhmässä, joiden suvussa on bipolaarihäiriötä tai psykoosialttiutta.

Lapsivuodepsykoosit ovat taustaltaan erilaisia. Raskauden loppumiseen liittyvillä voimakkailla muutoksilla hormonaalisessa tasapainossa arvellaan olevan tärkeä osa ainakin osassa lapsivuodepsykooseista. Ensisynnyttäjyys, keisarinleikkaus ja aiemmin koettu psyykkinen sairaus lisäävät riskiä sairastua synnytyksen jälkeiseen psykoosiin. Tilanteeseen voivat vaikuttaa huonontavasti esimerkiksi parisuhdeongelmat ja vanhemmaksi tulemisen hankaluudet. Äidit itse ovat kuvanneet synnytyksen jälkeisen psykoosin syiksi tai osatekijöiksi esimerkiksi suuret elämänmuutokset, unettomuuden, vaikean tai kivuliaan synnytyksen tai lapsen sairauden, epärealistiset tavoitteet äitiydelle ja läheisen kuoleman.

Joskus lapsivuodepsykoosi liittyy ruumiilliseen sairauteen, kuten raskausmyrkytykseen tai infektioon. Usein ei pystytä selvittämään sairastumisen syitä. Oireisto lapsivuodepsykoosissa on kuitenkin hyvin samanlainen sairauden syistä riippumatta.

Lähteenä mm.:

Honkavaara, Majamaa, Raimoranta (toim.): Äiti aallokossa – kun vauvan mukana tulikin masennus.

Svanberg-Karhu: Lapsivuodepsykoosi ja siitä selviytyminen. Opas, Äimä ry (tulossa).

Kuva: Shutterstock

Mistä saa tukea lapsivuodepsykoosista toipumiseen?

Mistä saa tukea lapsivuodepsykoosiin eli synnytyksen jälkeiseen psykoosiin? Useimmiten lapsivuodepsykoosin sairaalahoidon jälkeen äiti ja hänen perheensä saavat monenlaista tukea terveydenhuollosta. Mutta yksinäisyyden ja erilaisuuden tunteet voivat olla valtava taakka. Äimä ry tarjoaa äitiyspsykoosin kokeneille äideille eli Äpsyille Vantaalla kuukausittain lauantaisin kokoontuvan vertaistukiryhmän (ei kesällä) sekä valtakunnallisen vertaiskeskustelupalstan. Lue niistä lisää täältä.

Ryhmään ja palstalle mukaan tulevat haastatellaan ja arvioidaan, onko ryhmä äidille sopiva. Ryhmä ja keskustelupalsta on suunnattu ennen muuta niille äideille, joilla on ollut psykoosi ensimmäisenä vauvavuonna.

Yhdessä keskustellen huomaa, kuinka toisten kokemuksissa on paljon samaa. Tunne on useimmiten helpottava ja vapauttava.

Äimä ry järjestää Äpsyille omia viikonlopputapahtumia eri puolilla Suomea. Osaan tapahtumista voi ottaa mukaan koko perheen, tulla yksin tai yhden lapsen kanssa. Tulevat tapahtumamme on listattu täällä.

Toukokuussa 2018 ilmestyy Äimä ry:n historian ensimmäinen opaslehtinen lapsivuodepsykoosista. Pyydä opasta meiltä – lähetämme sen sinulle ilmaiseksi (helka.belt@aima.fi). Äimä ry:n tuottaman oppaan on toimittanut Marja-Leena Svanberg-Karhu.