Till experter

Nyaste lärdomsprov, undersökningar och magisteruppsatser om förlossningsdepression, postpartumpsykos och graviditetsdepression. Innehållet uppdateras kontinuerligt.

Undersökningar

Födelsekohortundersökning i Kuopio 2018. I undersökningen utreds effekterna av exponeringar under graviditet och arvsanlag på det ofödda barnets och mammans hälsa hos cirka 10 000 mamma och barn-relationer. Undersökningen genomförs av KUS förlossnings- och barnklinik, Östra Finlands universitet och Institutet för hälsa och välfärd. Kopplingen mellan graviditetsdiabetes och förlossningsdepression undersöks. Läs mer om undersökningen (på finska) här.

Magisteruppsatser

Soininen, Sini 2017: Äidin raskauden aikaisen masennuksen vaikutus kokemukseen äitiydestä. Östra Finlands universitet. Hur graviditetsdepressionen påverkar mammans upplevelse om moderskapet. Materialet består av intervjuer av fem mammor och berättelser skrivna av två mammor. Hela magisteruppsatsen kan läsas (på finska) här.

Lärdomsprover

Ryynänen, Emmi 2015: Synnytyksen jälkeinen masennus ja sen tunnistaminen neuvolassa – haastattelu terveydenhoitajille. Savonia yrkeshögskola. Undersökningen beskriver förlossningsdepression och hur den upptäcks i rådgivningsbyråer samt hälsovårdarnas uppfattning om hur deras yrkeskunskaper räcker för att upptäcka förlossningsdepression. Läs hela lärdomsprovet (på finska) här.

Behöver du support?

Behöver du kamratssupport, en chattkompis eller vill prata om dina problem? Se våra olika stödformer här:

Stöd tillgängligt