Psykoser under babytiden

Orsakerna till postpartumpsykos (moderskapspsykos, psykos efter förlossning) är delvis oklara

I princip kan vem som helst som fått barn insjukna i postpartumpsykos eller psykos under babytiden. Risken är störst hos mammor som lider av bipolär sjukdom eller har tidigare haft postpartumpsykos. Risken att insjukna är 50 procent för dessa grupper. I riskgruppen ingår även mammor med bipolär sjukdom eller benägenhet för psykoser i släkten.

Orsakerna till postpartumpsykoser är olika. De kraftiga förändringarna i hormonbalansen när graviditeten tar slut tros spela en viktig roll i åtminstone en del av postpartumpsykoserna.

Risken att insjukna i psykos efter förlossning är större hos förstföderskor, de som har genomgått kejsarsnitt och de som tidigare haft någon psykisk sjukdom. Situationen kan förvärras av till exempel relationsproblem och svårigheter i att bli förälder. Mammorna själva har nämnt stora livsförändringar, sömnlöshet samt svåra eller smärtsamma förlossningar som orsaker eller bidragande faktorer till psykos efter förlossning. Orsaker eller bidragande faktorer kan också vara en sjukdom hos barnet, orealistiska ambitioner som mamma samt dödsfall hos närstående.

Ibland har postpartumspykos en koppling till en sjukdom, som havandeskapsförgiftning eller infektion. Ofta kan sjukdomsorsaken inte klarläggas. Symtomen är dock väldigt lika i postpartumpsykos oberoende av orsaken till insjuknandet.

Symtom på postpartumpsykos

– mamman är förvirrad och hallucinerar

Det svåraste syndromet efter förlossning är postpartumpsykos. Uppskattningsvis 0,1–0,2 procent av föderskorna insjuknar i postpartumpsykos. Moderskapspsykosen börjar vanligtvis inom ca en vecka från förlossningen.

Symtomen vid psykos är tydligare än vid depression. De första symtomen kan visa sig som trötthet, utmattning, sömnlöshet, rastlöshet och gråtmildhet samt ett instabilt känsloliv. Mamman kan också förlora sin handlingsförmåga.

Senare kan mamman bli maniskt överaktiv eller helt passiv. En person som insjuknat i postpartumpsykos är förvirrad och hallucinerar. Verklighetsuppfattningen blir rubbad. Tankarna kan svämma över och pratström förekomma. Mamman kan vara väldigt irriterad. Babyns välmående kan bli tvångsmässigt viktigt för mamman. Självdestruktiva tankar kan förekomma.

Postpartumpsykos är en allvarlig sjukdom som alltid kräver professionell hjälp.

En person som insjuknat i psykos behöver omedelbar sjukhusvård. Behandlingen sker oftast i sjukhus, ibland även i öppenvård. Som behandling används psykosläkemedel och stämningsstabiliserande läkemedel. Många gånger följs psykosen av en depressiv period som kan behandlas på olika sätt. Alla får dock inte depression efter psykos.

Prognosen för tillfrisknande från postpartumpsykos är bra, och tillfrisknandet sker ofta snabbt.

Eftervård efter sjukhusperioden är viktig. Mamman kan behöva till exempel besök hos psykolog, stöd från familjearbete osv. Det är också viktigt att gå igenom och analysera upplevelsen. Annars kan psykosen lämna ett ångestfyllt eller skrämmande minne. Till exempel stöd från Äimä ry kan vara mycket viktigt.

Behandling av postpartumpsykos

Postpartumpsykos är en sjukdom med kraftiga symtom men återhämtningen kan ske snabbt. En mamma som lider av postpartumpsykos ska omedelbart tas till sjukhus för att få lämplig medicinering. Majoriteten av mammorna återhämtar sig bra från psykos efter förlossning och kan fungera normalt som mamma.

Hur länge psykosen pågår varierar från några veckor till flera månader. Vanligtvis lättar psykossymtomen ganska snabbt efter att medicineringen har satts in, men det förvirrade tillståndet kan fortsätta även därefter. Det är alltid individuellt hur man återhämtar sig från postpartumpsykos.

Det är mycket vanligt att moderskapspsykosen följs av en depressiv period, och för en del kan den vara väldigt svår och djup. Vanligtvis tar det också sin tid att bearbeta insjuknandet. Samtalshjälp och terapi hjälper ofta i tillfrisknandet.

Primärvården är dåligt insatt i postpartumpsykos. Barnmorskornas och hälsovårdarnas kunskaper om sjukdomen är ofta bristande. Till exempel postpartumpsykos och förlossningsdepression kan nödvändigtvis inte skiljas från varandra.

Psykos efter förlossning är en kris för hela familjen och berör i sin kraftfullhet starkt även den insjuknades övriga närmaste omgivning. Familjen behöver vanligtvis särskilt stöd även efter den akuta krisen är över. Till exempel professionella inom familjearbete kan ge stöd till familjen.

När en mamma som insjuknat i postpartumpsykos är gravid igen behövs extra uppföljning av hälsotillståndet för att minska risken för återfall. I vissa fall kan återfall dock inte förhindras genom behandling och uppföljning.

Äimä ry bjuder kamratstöd för familjer som har upplevt postpartumpsykosen. För mer information kontakt heli.mikkola@aima.fi.

Behöver du support?

Behöver du kamratssupport, en chattkompis eller vill prata om dina problem? Se våra olika stödformer här:

Stöd tillgängligt