Hjälp och stöd

Var ska man söka professionell hjälp

  • Rådgivningsbyråns medarbetare, rådgivningsbyråns psykolog
  • Hälsostationsläkare
  • Psykiatrisk poliklinik
  • Egna regionens jourmottagning
  • Egna områdets socialservice (det sammanlagda behovet kan kartläggas: till exempel ekonomiskt stöd, dagvård för barnen, hemvårdsstöd, lovverksamhet för barnen, utredning av par- och familjekriser, hemservice för barnfamiljer)
  • Vik akuta nödsituationer kan man ALLTID ringa nödnumret 112

Kamratstöd från Äimä

Om du vill prata med en kamratstödsmamma, kontakta samordnaren av volontärsarbete, heli.mikkola@aima.fi. Kamratstöd ersätter inte professionell hjälp utan är avsedd att användas vid sidan av den.

Andra hjälpinstanser

Mieli ry erbjuder krishjälp, mer information finns här.

Behöver du support?

Behöver du kamratssupport, en chattkompis eller vill prata om dina problem? Se våra olika stödformer här:

Stöd tillgängligt