Hjälp och stöd

Var ska man söka professionell hjälp

  • Rådgivningsbyråns medarbetare, rådgivningsbyråns psykolog
  • Hälsostationsläkare
  • Psykiatrisk poliklinik
  • Egna regionens jourmottagning
  • Egna områdets socialservice (det sammanlagda behovet kan kartläggas: till exempel ekonomiskt stöd, dagvård för barnen, hemvårdsstöd, lovverksamhet för barnen, utredning av par- och familjekriser, hemservice för barnfamiljer)
  • Vik akuta nödsituationer kan man ALLTID ringa nödnumret 112

Kamratstöd från Äimä

Om du vill prata med en kamratstödsmamma, kontakta samordnaren av volontärsarbete, tanja.laitila@aima.fi. Kamratstöd ersätter inte professionell hjälp utan är avsedd att användas vid sidan av den.

Det finns också chat på svenska:

ons 15.6. 2022 kl 17 – 19 på svenska

ons 6.7. 2022 kl 17 – 19 på svenska

ons 27.7. 2022 kl 17 – 19 på svenska

ons 17.8. 2022 kl 17 – 19 på svenska

Andra hjälpinstanser

Mieli ry erbjuder krishjälp, mer information finns här.

Behöver du support?

Behöver du kamratssupport, en chattkompis eller vill prata om dina problem? Se våra olika stödformer här:

Stöd tillgängligt