Föreningen

Äimä ry är en kamratstödsförening

Äimä ry föddes 1998 av en idé om att det behövs kamratstödsverksamhet vid sidan av den hjälp som den offentliga hälsovården erbjuder. Äimä ry hjälper mammor som lider av graviditets- eller förlossningsdepression eller har genomgått en postpartumpsykos. Föreningen sprider även kunskap om dessa sjukdomar.

Vad är Äimä ry? Verksamhetsledaren Laura Piirainen svarar. (på finska)

Föreningen stödjer med sitt arbete förutom mammor även babyar, makar och närstående. I Äimä finns förutom anställd personal cirka 40 utbildade volontärer, dvs. kamratstödsmammor runt om i Finland.

Det erbjuds gratis kamratstöd genom olika kanaler för de som behöver hjälp: förutom kamratstödsgrupper kan man ringa till kamratstödstelefonen, delta i kamratstödschatten eller träffa kamratstödsmammor på tumanhand. Stöd kan även fås av icke-medlemmar.

Äimä ry sprider kunskap bland annat vid hälsovårdsmässor, och den guide som föreningen skrivit om förlossningsdepression används i rådgivningsbyråerna i Finland. Föreningen ordnar årligen flera evenemang för mammor, par och hela familjer. Äimä ry är politiskt och religiöst obunden. Föreningen får ekonomiskt stöd från Veikkaus.

Vem kan få hjälp från Äimä? Äimäs verksamhetsledare Laura Piirainen svarar. (på finska)

Stöd från mammor till mammor

Kamratstöd handlar om ömsesidig hjälp, stöd och upplevelsedelning. En kamratstödsperson kan ge andra mammor goda praktiska råd på samma nivå. Det kan öppnas helt nya synvinklar. Upplevelsekunskaper finns inte att läsa i böcker!

Samtal med andra mammor som är och har varit i samma situation är ofta givande. Det kan också hjälpa dem att hitta praktiska sätt att klara sig. Redan det att en annan person lyssnar och förstår är viktigt. Den insjuknade mamman får en känsla av att hon blir hörd. Onödiga skamkänslor kan försvinna.

Kamratstöd genom Äimä har varit den viktigaste hjälpen för många vid tillfrisknande från förlossningsdepression eller postpartumpsykos. För andra har kamratstödet varit pricken över i:et på väg mot ett nytt och bättre liv.

Äimäs kamratstödsmammor har själva upplevt graviditetsdepression, förlossningsdepression eller postpartumdepression. De har blivit friska och agerar på så sätt även som positiva exempel för dem som ännu har det svårt.

Läs mer om stöd från Äimä här.

Vad är kärnan i kamratstödet? (på finska)

Behöver du support?

Behöver du kamratssupport, en chattkompis eller vill prata om dina problem? Se våra olika stödformer här:

Stöd tillgängligt