Information och kamratstöd
depression hos mödrar och gravida kvinnor

Äidit irti synnytysmasennuksesta Äimä ry är en förening som hjälper mammor som lider av graviditets- eller förlossningsdepression eller har genomgått en postpartumpsykos. Föreningen sprider kunskap om dessa sjukdomar och stödjer med sitt arbete förutom mammor även de närstående.