Äidit irti synnytysmasennuksesta Äimä ry

Äimä ry:n painopisteet vuonna 2018

 

Äidit irti synnytysmasennuksesta Äimä ry: n vuoden 2018 ykkösasia on asenteisiin vaikuttaminen. Raskauden aikaiseen ja synnytyksen jälkeiseen masennukseen sekä lapsivuodepsykoosiin sairastuneisiin ihmisiin kohdistuu edelleen voimakkaita mielikuvia, jotka eivät pidä paikkaansa. Sairastuneita äitejä voidaan pitää laiskoina tai huonoina. Ammattilaisten virheelliset asenteet saattavat jopa estää pääsyn avun piiriin. Asenteisiin vaikutamme tiedottamalla ahkerasti ja äitimyyttiä purkavalla valokuvanäyttelyllä, joka toteutuu syksyllä 2018.

 

Toinen painopisteemme on Äimän mukanaolo sote-uudistuksen suunnittelemissa uusissa perhekeskuksissa, joissa hyvänä tarkoituksena on yhdistää julkisen puolen lapsiperheiden palvelut ja yhdistysten palvelut saman katon alle. Jos Äimä onnistuisi täydellisesti, se voisi olla jokaisessa Suomen perhekeskuksessa tarjoamassa apuaan joko vertaistukiryhmänä taikka etänä.

 

Yhtä tärkeää on pitää huolta Äimän vapaaehtoisista ja heidän jaksamisestaan, sillä Äimää ei ole olemassa ilman vapaaehtoista vertaistukea. Vertaistuki on yhdistyksemme kaikkein tärkein ydinasia ja kaikki perustuu siihen.

 

Tärkeää on myös, että lapsivuodepsykoosin sairastaneet äidit eli Äpsyt saavat vertaistukea juuri sellaisessa muodossa, joka heitä parhaiten palvelee.

 

Isätoimintaa ja parisuhteiden hyvinvointiin tähtäävää toimintaa jatkamme yhdessä uusien hankekumppaneiden kanssa.  On olennaisen tärkeää, että äitien lisäksi Äimän apu näkyisi koko perheen hyvinvoinnissa.

 

Masennus tulee asumaan usein sellaisiin perheisiin, joissa on jo valmiiksi haastava tilanne vaikkapa lapsen sairauden takia. Äimä voisi olla enemmän näkyvillä myös erityislasten vanhempien omissa yhdistyksissä.

 

Kuva: Shutterstock