Kysymyksiä ja vastauksia

Olen saanut diagnoosin synnytyksen jälkeisestä masennuksesta. Miten tästä eteenpäin?

Synnytyksen jälkeinen masennus on sairaus, jonka kohtaa arviolta 10-20% synnyttäneistä äideistä. Tämä tarkoittaa 6 000 – 15 000 äitiä vuodessa. Synnytyksen jälkeinen masennus puhkeaa yleensä noin viikon kuluttua synnytyksestä, mutta voi alkaa myös useita kuukausia synnytyksen jälkeen. 

Masennuksen puhkeaminen saattaa tulla äidille yllätyksenä. Masennuksen myöntämiseen liittyy usein myös paljon syyllisyyttä, häpeää ja pelkoa tulevasta. Masennuksen hoidon kannalta senmyöntäminen on tärkeää, sillä oikeaan aikaan ja oikealla tavalla aloitettuhoito lyhentää masennuksen kestoa ja tukee perheen sisäistä vuorovaikutusta.

Ensisijaisesti on tärkeää, että sinulla on hoitokontakti terveydenhuoltoon. Se voi olla keskusteluapua, lääkityksen aloittamista tai tarkistamista tai vaikkapa ryhmätoimintaa voimavaroihin ja jaksamiseen liittyen. Joillain paikkakunnilla voi saada kotiin apua muun muassalastenhoitoon. Hoidon hakeminen kannattaa aloittaa omasta neuvolasta, josta voidaan ohjata muihin palveluihin yksilöllisen tarpeen mukaan. Myös julkiset ja yksityiset lääkäripalvelut ovat hyvät paikat olla yhteydessä hoidon saamiseksi.

Äimä ry tarjoaa erilaista vertaistukeasynnytysmasennuksen kokeneille äideille, mm. puhelinpalvelua,vertaistukiryhmiä, nettikeskusteluja ja yksilöllisiä tukiäititapaamisia. Äimän vertaistuki on tarkoitettu täydentämään muuta hoitoa, mutta palveluitamme voi käyttää, vaikka hoitokontaktia ei vielä olisi. Katso sinulle sopivimmat vertaistuen muodot täältä.

On myös hyvä, että puhuisit mahdollisimman avoimesti tilanteestasi puolisollesi, muille läheisille ja ystävillesi. Heidän on helpompi ymmärtää ja tukea sinua, kun kerrot ajatuksistasi. On tärkeää, ettet jää yksin.

Vaimoni on sairastunut synnytyksen jälkeiseen masennukseen ja hänen mielialansa vaihtelee kovin. Mitä voin tehdä?

Jokainen meistä on ainutkertainen yksilö. Psyykkisissä sairauksissa on kuitenkin tiettyjä kaavamaisia ajattelu-ja käytösmalleja, joiden perusteella diagnoosikin osittain voidaan tehdä. Ärtyneisyys on yksi synnytyksen jälkeisen masennuksen oireista. Muita oireita voivat olla muun muassa väsymys, univaikeudet, ahdistus, huolestuneisuus, epävarmuus omasta äitiydestä, pakonomaiset ajatukset, ruokahalun muutokset ja ongelmat seksuaalisuuden alueella. Toipuminen masennuksesta voi olla hyvin aaltoilevaa; välillä on hyviä ja iloisia hetkiä ja hetken päästä mieli voi olla synkkä ja toivoton. Masentunut äiti saattaa olla vuorovaikutuksessa negatiivisempi puolisonsa kuin muiden ihmisten kanssa.

Jos tilanne perheen sisällä on kovin haastava vuorovaikutuksen suhteen, suosittelen hakemaan apua perheenä. Jos ja kun vaimoasi hoidetaan terveydenhuollossa, voitte sitä kautta tiedustella mahdollisuuksia päästä pari- tai perheterapeutille – muutamastakin käyntikerrasta voi jo olla apua. Asiaa voi kysyä myös perheneuvolasta tai kartoittaa yksityisen puolen tilannetta.

Synnytyksen jälkeinen masennus yleensä paranee hyvin, kun äiti saa tarvitsemansa tuen terveydenhuollosta ja vertaistuesta. Läheisten antama tuki ja välittäminen on ensiarvoisen tärkeää. Muista puolisona pitää hyvää huolta myös omasta jaksamisestasi. Monesti puolison sairastaminen on riski myös omalle mielenterveydelle. Äimän sivuilta löytyy myös tietoa, mistä sairastuneen puoliso voi hakea myös itselleen apua.

Miten erotan, mikä on synnytyksen jälkeistä masennusta?

Vauvan tulo perheeseen on uusi elämäntilanne, johon voi liittyä mielialan laskua ja yleistä herkistymistä. Synnytyksen jälkeiset mielialan muutokset voidaan jakaa kolmeen pääryhmään:

1. Synnytyksen jälkeinen herkistyminen (Baby Blues)

Baby bluesia esiintyy jopa 80 %:lla synnyttäneistä naisista. Oireita ovat itkuisuus, mielialan ailahtelu ja ärtyneisyys, ehkä ruokahaluttomuus ja unihäiriöt. Oireet häviävät noin kahden viikon kuluessa. Jos oireet jatkuvat, pahenevat tai tulevat takaisin, kyseessä saattaa olla synnytyksen jälkeinen masennus.

2. Synnytyksen jälkeinen masennus

Alkaa yleisimmin noin neljän viikon sisällä synnytyksen jälkeen. Joillakin voi puhjeta paljon myöhemminkin, useita kuukausia synnytyksen jälkeen. Synnytyksen jälkeinen masennus on masennustila,joka tarvitsee hoitoa. Synnytysmasennus voi olla lievää, keskivaikeaa tai vaikeaa. Oireina saattaa olla muun muassa mielialan lasku, ärtyneisyys, väsymys,univaikeudet, ahdistus, huolestuneisuus, epävarmuus omasta äitiydestä, pakonomaiset ajatukset, ruokahalun muutokset ja ongelmat seksuaalisuuden alueella.

3. Synnytyksen jälkeinen psykoosi

Synnytyksen jälkeinen psykoosi alkaa noin kahden viikon sisällä synnytyksen jälkeen. Psykoosi on vakava mielenterveyden häiriö. Ensioireita voivat olla uupumus, unettomuus,levottomuus, itkuisuus ja tunne-elämän epävakaus. Oirekuva pahenee epäluuloisuudeksi,sekavuudeksi, hajanaisuudeksi ja pakkomielteiseksi huoleksi lapsen hyvinvoinnista. Harhaluulot ovat tällöin melko yleisiä. Harhojen keskiössä on usein juuri vauva.

Tarvitsetko tukea?

Tarvitsetko vertaistukea, chatti-kaveria tai haluatko puhua ongelmistasi? Katso tästä eri tukimuotomme:

Tukea tarjolla