Hallitus

Hallitus on yhdistyksen päättävä elin. Hallituksen kokouksia järjestetään vuosittain viidestä kymmeneen. Hallitus päättää yhdistyksen strategisesta toiminnasta, visioista ja isoista toimintalinjoista. Varajäsenillä on kokouksissa puhe- sekä äänioikeus, jos varsinaisia jäseniä ei ole tarpeeksi paikalla. Kokous on Äimän sääntöjen mukaan päätösvaltainen, kun puheenjohtajan lisäksi paikalla on kaksi varsinaista tai varajäsentä.

Hallituksen valitsee yhdistyksen vuosikokous, seuraavan kerran keväällä 2021.

Äimä ry:n hallitus 2020-2021

 

Äimän hallitus vaihtuu vuosikokouksessa aina kevätkaudella. Äimän hallitukseen valittiin tänä vuonna kaksi uutta ja kaksi edellisen kauden hallituslaista. Puheenjohtajana jatkaa Marianna Pere, puheenjohtajakausi on ensimmäistä kertaa kaksivuotinen vuosikokouksen 2018 päätöksellä.

Hallituksen puheenjohtaja:

Marianna Pere (Kokemäki)
sähköposti: marianna.pere@gmail.com
puh. 050 302 824


Äimä ry:n puheenjohtajana toimii Marianna Pere Kokemäeltä. Marianna on kolmen lapsen äiti ja yrittäjä.

Jäsenet:

(Kuvassa vasemmalta oikealle, keskellä pj Marianne Pere)

Sanna Silvennoinen

Emma Catani

Johanna Wartio (varapuheenjohtaja)

Miia Leonsaari


Toiminnan painopisteet

Äimä ry:n tärkein asia on asenteisiin vaikuttaminen. Raskauden aikaiseen ja synnytyksen jälkeiseen masennukseen sekä lapsivuodepsykoosiin sairastuneisiin ihmisiin kohdistuu edelleen voimakkaita mielikuvia, jotka eivät pidä paikkaansa.

Ammattilaisten virheelliset asenteet saattavat jopa estää pääsyn avun piiriin. Asenteisiin vaikutamme tiedotustyöllä. Keväällä 2019 alkanut äitimyyttiä purkava valokuvanäyttely on ollut suosittu ja sitä jatketaan sekä kiertävänä näyttelynä, että myös erilaisten tapahtumien yhteydessä olevana näyttelynä.

Toinen painopisteemme on Äimän mukanaolo sote-uudistuksen kaavailemissa uusissa perhekeskuksissa. Niissä yhdistyvät saman katon alle julkisen puolen lapsiperheiden palvelut sekä yhdistysten palvelut. Jos suunnitelmat toteutuvat, myös Äimä voisi olla jokaisessa Suomen perhekeskuksessa tarjoamassa apuaan joko vertaistukiryhmänä taikka etänä.

Tärkeä tavoitteemme on jatkossakin pitää huolta Äimän vapaaehtoisista ja heidän jaksamisestaan. Vertaistuki on ydinasiamme, jota ilman yhdistystä ei olisi olemassa.

Haluamme toimia myös niin, että lapsivuodepsykoosin sairastaneet äidit eli Äpsyt saavat vertaistukea juuri sellaisessa muodossa, joka heitä parhaiten palvelee.

On olennaisen tärkeää, että äitien lisäksi Äimän apu näkyisi koko perheen hyvinvoinnissa. Tulemme jatkamaan isätoimintaa sekä parisuhteiden hyvinvointiin tähtäävää toimintaa yhdessä uusien hankekumppaneiden kanssa.

Tarvitsetko tukea?

Tarvitsetko vertaistukea, chatti-kaveria tai haluatko puhua ongelmistasi? Katso tästä eri tukimuotomme:

Tukea tarjolla