Äidit irti synnytysmasennuksesta Äimä ry

Äimä ry:n hallitus 2018-2019

Äimän hallitus vaihtuu vuosikokouksessa aina kevätkaudella. Äimän hallitukseen valittiin tänä vuonna samat henkilöt kuin edelliselläkin kaudella hallituksessa toimivat. Puheenjohtajana jatkaa toista kautta Marianna Pere. Varsinaisina jäseninä jatkavat Tuulianna Raimoranta ja Anna-Helin Valtonen. Mari Sipola siirtyy varajäsenestä varsinaiseksi jäseneksi samalla kun Eini Karhu siirtyy varsinaisesta jäsenestä varajäseneksi. Muina varajäseninä jatkavat Miina Frisk ja Anne Suutari. Jos sääntömuutos hyväksytään, jatkossa puheenjohtajakausi on kaksivuotinen keväästä 2019 lähtien. Nyt puheenjohtajakausi on vuoden mittainen. Muutos tuo pysyvyyttä, pitkäjänteisyyttä ja jatkuvuutta hallitustyöskentelyyn.

Hallituksen kokouksia järjestetään vuosittain viidestä kymmeneen tai tarvittaessa enemmänkin. Hallitus päättää yhdistyksen strategisesta toiminnasta, visioista ja suurista toimintalinjoista. Varajäsenillä on kokouksissa puheoikeus sekä äänioikeus, jos varsinaisia jäseniä ei ole tarpeeksi paikalla. Kokous on Äimän sääntöjen mukaan päätösvaltainen, kun puheenjohtajan lisäksi paikalla on kaksi varsinaista tai varajäsentä.

Seuraavan kerran Äimän vuosikokous pidetään keväällä 2019, ellei sitä kutsuta koolle aiemmin. Ylimääräinen kokous pidetään, jos yhdistyksen kokous niin päättää, jos hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii.

Hallituksen puheenjohtaja:

Marianna Pere (Kokemäki)
sähköposti: marianna.pere@gmail.com
puh. 050 302 824

 

Jäsenet:

Anna Helin-Valtonen (Turku)

Tuulianna Raimoranta (Helsinki)

Mari Sipola (Hattula)

 

Varajäsenet:

Miina Frisk (Vantaa)

Eini Karhu (Helsinki)

Anne Suutari (Turku)

Äimä ry:n puheenjohtajana toimii Marianna Pere Kokemäeltä. Marianna on kahden pienen tytön äiti ja yrittäjä.

Vuosikokouksen 2018 päätöksiä:

Vuosikokous 2018 päätti vuoden 2019 jäsenmaksuksi 25 euroa. Se on ollut kolme edellistä vuotta 27 euroa. Tämä on ensimmäinen kerta, kun jäsenmaksun suuruutta päätetään Äimässä alentaa. Vuosikokous ei nähnyt syytä, miksei hallituksen esitystä alemmasta jäsenmaksusta voitaisi hyväksyä. Näin jäsenille halutaan viestittää, ettei Äimässä ole kysymys suurista jäsenmaksuista vaan todellisesta halusta auttaa perheitä. Perhejäsenyysmaksu laski 13 eurosta 10 euroon. Myös tämä tulee voimaan vuoden 2019 alusta. Kannatusjäsenmaksu säilyy 55 eurossa ja yhteisöjäsenmaksu 100 eurossa. Lue lisää kaikista jäsenyyksistä täältä.