Lasinen lapsuus ja Äimä yhteistyössä äitien ja koko perheen tukena

Suomessa keskimäärin 5000 äitiä sairastuu vuosittain raskaus- tai vauva-ajan masennukseen. Heistä ainoastaan 10 prosenttia saa asianmukaista hoitoa. Masennusta ei tunnisteta riittävästi ja sairastuneet äidit eivät joko osaa tai kykene hakemaan apua. Varhainen ja riittävä tuki ovat kuitenkin toipumisessa ensiarvoisen tärkeitä, sillä masennus koskettaa koko perhettä ja voi hoitamattomana aiheuttaa pitkäaikaisiakin ongelmia. Jos sairastunut äiti saa apua varhain, voi masennuksesta toipua varsin nopeasti tai se voidaan jopa kokonaan estää. 

Joskus äidin sairastumisen eräs taustatekijä voi olla äidin omien haitallisten lapsuudenkokemusten, esimerkiksi vanhempien liiallisen juomisen, nouseminen vanhemmuuden myötä pintaan. Tällöin olisi ensiarvoisen tärkeätä, että myös tämä sairastumiseen vaikuttava tekijä tunnistettaisiin ja äiti saisi tukea sekä masennusoireisiinsa sekä omien lapsuuden kokemusten aiheuttamien haasteiden ratkomiseen.  

Sekä Lasisen lapsuuden että Äimä ry:n tarjoama tukitoiminta perustuu vankasti vertaistukeen. Samanlaisten kokemusten ja vaikeiden ajatusten jakaminen helpottaa. Muilla onkin samankaltaisia ajatuksia ja tuntemuksia; ”en olekaan ainut, en olekaan yksin, en olekaan erilainen”. 

Äimässä vertaistukea antavat vertaistukiäidit, jotka ovat itse kokeneet synnytysmasennuksen tai vauva-ajan psykoosin ja selvinneet sairaudestaan hyvin. He kuuntelevat, ovat empaattisia, jakavat kokemuksiaan äitien kanssa, neuvovat, kartoittavat äitien tilanteita ja ohjaavat terveydenhuollon palveluihin. Lasisessa lapsuudessa tarjolla on vertaischatteja niin ryhmä kuin yksilömuotoisena, sekä verkossa kokoontuvia vertaisryhmiä, joista osa on suunnattu erityisesti pienten lasten vanhemmille.  

Lasinen lapsuus ja Äimä ovat huomanneet toiminnoissaan molemmin puolin, että yhteistä kohderyhmää löytyy paljon ja olemmekin ryhtyneet pohtimaan, miten voisimme parhaalla mahdollisella tavalla tavoittaa äitejä, jotka kärsivät masennuksesta sekä lapsuuden kokemusten painolastista. Olemme aloittaneet yhteistyön lisäämällä verkkosivustoillemme tietoa toistemme tukipalveluista, jotta apua ja tukea hakevan äidin ei tarvitse löytää meistä kuin toinen ja hän saa tiedon molemmista apukanavista. Aika näyttää, mitä kaikkea vielä yhdessä keksimmekään. Yhteistyössä on voimaa!  

Vieraile Lasisen lapsuuden nettisivuilla:

Lasinen lapsuus | Tehdään yhdessä lapsuusmuistoista parempia

Tarvitsetko tukea?

Tarvitsetko vertaistukea, chatti-kaveria tai haluatko puhua ongelmistasi? Katso tästä eri tukimuotomme:

Tukea tarjolla